Loretta

Mango Chocolate Loretta

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Mango Chocolate Loretta Jar

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Orange Chocolate Loretta

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Orange Chocolate Loretta Jar

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Pineapple Chocolate Loretta

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Pineapple Chocolate Loretta Jar

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Strawberry Chocolate Loretta

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM

Strawberry Chocolate Loretta Jar

Packing Type                   No of Pcs                                        Net  Weight
JAR            70 pcs 800gm
Box           35 pcs 400GM